Mô hình trồng lúa trên đất nuôi tôm, phương pháp hiệu quả nhất – Phần 3

Bón thúc giai đoạn 1 (từ ngày 20 đến ngày 30 sau khi gieo sạ):

Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhất trong chu kỳ phát triển của cây trồng. Giai đoạn này, cây lúa non rất cần dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Giai đoạn 20 đến 30 ngày sau xạ, cây lúa rất dễ bị tấn công bởi những tác nhân khác như sâu bệnh và nấm mốc gây bệnh đạo ôn và bệnh cháy bìa lá. Sau đây là một số danh sách sâu bệnh điển hình ở giai đoạn đầu, cần lưu ý và có biện pháp ngăn chặng.

Danh sách các loài côn trùng và sâu gây hại (giai đoạn thành sâu): sâu cuống lá, sâu đục thân, bọ xít hôi, sâu phao, nhện đỏ, rầy nâu, sâu nan, và bọ trĩ.

Nhà nông có thể chọn các gói trong việc hạn chế và giúp làm giảm những tấn công của các nấm mốc và côn trùng như sau:

Sử dụng các sản phẩm Bioferti bảo vệ thực vật hữu cơ vi sinh:

Đây là nhóm sản phẩm Bioferti cung cấp dinh dưỡng. Nhà nông cần nhiều dinh dưỡng bổ sung sau 20 ngày gieo sạ vì dinh dưỡng từ ruộng tôm được sử dụng gần hết. Quá trình tăng trưởng sau khi cây sạ phát triển và làm quen với đất ruộng luôn cần đủ dinh dưỡng (không được thừa và cũng không được thiếu).

·         Bioferti Suma Organic dạng khô

 

Bioferti Suma Organic LÀ SẢN PHẨM HỮU CƠ VÀ VI SINH ĐỘC QUYỀN BỔ SUNG

Thực hiện kỹ giai đoạn này nhằm cung cấp dinh dưỡng tan chậm cho cây lúa từ giai đoạn sau sạ 20 ngày. Sản phẩm hữu cơ với nguồn dinh dưỡng đa lượng tan chậm kết hợp với một số chủng vi sinh độc quyền bổ sung trong việc cải tạo đất trồng và hỗ trợ vùng rễ của cây sạ. Trong giai đoạn tăng trưởng của cây lúa, cần chú ý dinh dưỡng vừa đủ không dư cũng không thiếu nhằm tránh được bệnh đạo ôn ở cây gạo và bệnh cháy lá.

·         Bioferti Suma Organic

 

Bioferti Suma Organic LÀ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DẠNG NƯỚC

Dòng sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho đất canh tác và bón dinh dưỡng hữu cơ từ nguồn khoáng đại dương (40 loại khoáng dinh dưỡng), các nguồn dinh dưỡng này được hấp thụ không chỉ ở đất canh tác mà còn nhiều nhất là ở bộ lá và thân của cây lúa.

Đây là nhóm sản phẩm hỗ trợ cho việc hạn chế các sâu bệnh gây hại ở giai đoạn ấu trùng và các mầm nấm phát triển từ môi trường tác động vào cây lúa.

·         Bioferti Organic Probiotic

 

Bioferti Organic Probiotic Là SẢN PHẨM HẠN CHẾ SỰ PHÁt TRIỂN CÁC NẤM GÂY BỆNH

Trong giai đoạn tăng trưởng của cây lúa các loại nấm gây hại điển hình ở cây lúa rất dễ xảy ra (như bệnh đạo ôn và bệnh cháy bìa lá) ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của cây lúa. Bioferti Organic Probiotic có chứa hàm lượng dinh dưỡng hữu cơ và vi sinh nhằm tham gia vào việc giảm bớt những tác hại trên cây lúa:

·         Thứ nhất: trong sản phẩm, các chiết xuất bào tử từ thực vật là nguồn dinh dưỡng bổ sung giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng cho cây trồng không chỉ ở rễ, gốc, bộ lá và thân của cây lúa. Các chiết xuất làm tăng diện tích hấp thụ dinh dưỡng và diệp lục qua bộ lá giúp việc trao đổi chất của cây lúa được hoạt động tối đa.

·         Thứ hai: chiết xuất đặc trưng của loài hoa thuộc họ măng tây độc quyền được tối đa hóa khi chúng được phung xịt trực tiếp vào cây trồng. Lá cây hấp thụ dinh dưỡng luôn cần có nước, chiết xuất mang lại khả năng giữ nước tốt cho bộ lá, đồng thời giúp cây và bộ rễ thực hiện trao đổi dinh dưỡng và nước tốt nhất. Chiết xuất hạn chế tối đa khả năng bám của các loại nấm không mong muốn từ giai đoạn đầu bằng việc không tạo một môi trường thuận lợi nào để chúng ký sinh.

·         Thứ ba: vi sinh ngăn ngừa nấm ở cổ rễ và lá thông qua việc trao đổi chất trong lá và thân, hỗ trợ tối đa đặc tính kháng nấm gây hại của chuỗi vi sinh kháng nấm gây hại trong sản phẩm.

·         Thứ tư: nguồn dinh dưỡng bổ sung trong sản phẩm có chứa các thành phầm chứa yếu tố đa lượng (cho việc hấp thụ qua lá) và gốc muối Kali Silicate (tỉ lệ an toàn) mang lại giá trị trao đổi chất và kháng bệnh tự nhiên cao cho cây lúa. Hạn chế nhiều nhất các loại nấm gây bệnh khác trong môi trường.

·         Thứ năm: thành phần nhỏ Kali fulvic độc quyền trong sản phẩm: tạo được phức hợp với kim loại có tác dụng chống mất nước, chống hạn, và giải độc phèn khi được áp dụng vào đất trồng.

·         Bioferti Organic Probiotic

 

Bioferti Organic Probiotic Là SẢN PHẨM HẠN CHẾ SỰ PHÁt TRIỂN TRỨNG CÔN TRÙNG

Sản phẩm giúp hạn chế sự phát triển và tấn công của sâu bệnh (giai đoạn đầu phát triển thành bọ có cánh). Sức tàn phá của chúng rất mạnh, do đó cần sử dụng kết hợp cùng sản phẩm Bioferti Organic Probiotic giai đoạn đầu của trứng côn trùng. Xin lưu ý: sản phẩm dựa vào hoạt động của vi sinh do đó không mang lại kết quả rõ nét như các chế phẩm hóa học khác trên thị trường trong việc kiểm soát các trứng côn trùng và ấu trùng.

·         Các vi sinh đặc trưng trong sản phẩm Bioferti Microbial Fertilizer hạn chế ấu trùng của các côn trùng và sâu bọ bằng việc phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài của ấu trùng làm chúng không còn điều kiện phát triển thành sâu. Đối với các đối tượng sâu non giai đoạn đầu, vi sinh sẽ đi vào cơ quan tiêu hóa của chúng thông qua khoang miệng khi chúng tiếp xúc với lá và thân. Các vi sinh làm cô lập khả năng hấp thụ dinh dưỡng của chúng.

·         Sự cộng hưởng từ các chiết xuất thực vật khác trong sản phẩm Bioferti Phân Bón Vi Sinh làm tăng khả năng dầu hóa bề mặt lá khiến bọ cánh cứng không có khả năng bám trụ ở bề mặt thân lá để sinh sản.

·         Thành phần nhỏ Kali fulvic độc quyền trong sản phẩm Bioferti Phân Bón Vi Sinh: tạo được phức hợp với kim loại có tác dụng chống mất nước ở lá và thân của cây lúa, kích thích việc đón đòng tốt hơn.