GIỚI THIỆU CHUNG:

Bioferti Organic Max được sản xuất dựa trên công thức “sử dụng tinh hoa từ thiên nhiên để bồi đấp lại thiên nhiên” của Bioferti™.  Sản phẩm được cấu thành từ giá trị hữu cơ chiết xuất từ thiên nhiên kết hợp cùng các chuỗi vi sinh có lợi từ đó cung cấp nguồn dinh dưỡng chọn lọc từ thiên nhiên trong sản phẩm để kích hoạt sự đồng bộ dinh dưỡng hiện có trong đất trồng để nuôi cây trồng.

Đặc điểm nổi bậc của Bioferti Organic Max không chỉ ở chỗ mang dinh đưỡng lành mạnh cho cây trồng và đất trồng mà còn mang lại sự tăng trưởng hoàn thiện cho cây trồng ở từng giai đoạn. Đây cũng là một trong những sản phẩm mang giá trị cao cho nhà nông không chỉ giúp cây trồng tăng trưởng tốt mà còn giúp cây trồng tăng khả năng tự kháng lại các tác nhân gây bệnh khác từ môi trường và côn trùng gây hại.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHIÊT XUẤT TỰ NHIÊN:

 • Sản phẩm Bioferti Organic Max chứa thành phần được chiết xuất từ nhưa hoa cúc kim tiền đặc biệt từ thiên nhiên.
 • Với hàm lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ và không gây hại đến môi trường xung quanh, được các nhà khoa học đánh giá là loại sản phẩm diệt sâu bọ và côn trùng cánh cứng hữu cơ.
 • Chiết xuất hữu này thực hiền đồng thời vai trò hiệu hóa bộ cánh của các chủng bọ cánh cứng côn trùng gây hại NGAY TỨC THÌ làm chúng mất khả năng vân động của đối cánh. Chiết xuất này được phân hủy trong vòng vài ngày dưới ánh nắng mặt trời do đó sản phẩm an toàn cho việc sử dụng đối các vườn trồng rau màu ăn trái.

LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM:

 • Tăng năng suất mùa vụ
 • Giảm thiểu những tác nhận gây hại từ các các loại côn trùng ở cây ăn trái, rau, củ, và hoa màu nhờ vào chiết xuất đặc biệt từ thiên nhiên.
 • Thúc đẩy quá trình nẩy mầm của cây con
 • Không tác động đối với các côn trùng có lợi khác

BẢN THÔNG TIN KỸ THUẬT

BIOFERTI ORGANIC MAX

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Chất hữu cơ ……………………………………………………..21%

Đặc tính kỹ thuật

 • Phân bón hữu cơ vi sinh
 • Hỗ trợ quản lý côn trùng giai đoạn phát triển và trưởng thành.

Quy cách đóng gói

 • Bình 1 lít

Hướng dẫn sử dụng

1.Cây lương thực, rau màu: 400ml/ha/lần, áp dụng sau khi trồng 20 – 25 ngày (giai đoạn bón thúc).

2.Cây ăn trái: 400 ml/ha/lần, áp dụng  trong giai đoạn bón thúc sau giai đoạn phát triển cây con và trước kỳ ra hoa kết quả.

3.Cây công nghiệp dài ngày: 800 ml/ha/lần, áp dụng sản phẩm giai đoạn bón thúc trước kỳ ra hoa.

4.Cây công nghiệp ngắn ngày: 400 ml/ha/lần, áp dụng sau khi trồng 30 – 40 ngày.

5.Cây lưu gốc: 400 ml/ha/lần, áp dụng giai đoạn bón thúc khuyến khích áp dụng mỗi 4 tháng/năm.

6.Cây hoa và cây cảnh: 400 ml/ha/lần, áp dụng giai đoạn bón thúc trước khi ra hoa.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI

 • Achemon sphinx moths
 • Alfalfa caterpillars
 • Alfalfa loopers
 • Alfalfa weevils
 • Almond moths
 • Angoumois grain moths
 • Ants
 • Aphids
 • Apple maggots
 • Armyworms
 • Artichoke plume moths
 • Asparagus beetles
 • Bagworms
 • Bean beetles
 • Bean leaf beetles
 • Bed bugs
 • Beet armyworms
 • Beet webworms
 • Beetles
 • Biting flies
 • Black widow spiders
 • Blister beetles
 • Blossom weevils
 • Blowflies
 • Blueberry maggots
 • Boll weevils
 • Bollworms
 • Boxelder bugs
 • Budmoths
 • Bugs
 • Cabbage loopers
 • Cadelles
 • Cankerworms
 • Carpet beetles
 • Carrot rust flies
 • Carrot weevils
 • Caterpillars
 • Centipedes
 • Cereal leaf beetles
 • Cherry fruit flies
 • Chiggers
 • Chinch bugs
 • Cicadas
 • Cigarette beetles
 • Clothes moths
 • Clover mites
 • Clover weevils
 • Cockroaches
 • Codling moths
 • Colorado potato beetles
 • Collembolas
 • Confused flour beetles
 • Corn borers
 • Corn earworms
 • Corn flea beetles
 • Corn rootworms
 • Corn sap beetles
 • Cotton leaf perforators
 • Crane flies
 • Crickets
 • Cross-striped cabbage worms
 • Cucumber beetles
 • Cutworms
 • Darkling beetles
 • Darkling ground beetles
 • Deer flies
 • Deer ticks
 • Diamondback moth caterpillars
 • Digger wasps
 • Douglass fir tussock moths
 • Dried fruit beetles
 • Drugstore beetle
 • Earwigs
 • Eastern tent caterpillars
 • Egyptian alfalfa weevils
 • Elm bark beetles
 • Elm leaf beetles
 • European corn borers
 • European pine tip moths
 • Face flies
 • Fall webworms
 • Fire ants
 • Firebrats
 • Fire worms
 • Flat grain beetles
 • Fleas
 • Flea beetles
 • Flies
 • Forest tent caterpillars
 • Fruit flies
 • Fulgorids
 • Fungus gnats
 • Garden webworms
 • Granary weevils
 • Grape leafhoppers
 • Grapeleaf skeletonizers
 • Grasshoppers
 • Grapevine root borers
 • Green bugs
 • Green cloverworms
 • Green fruit worms
 • Green June beetles
 • Green peach aphids
 • Gypsy moths
 • Harlequin bugs
 • Heliothis Hessian flies
 • Hickory shuckworms
 • Hornets
 • Horn flies
 • Hornworms
 • Horse flies
 • House flies
 • Indian meal moths
 • Imported cabbage worms
 • Japanese beetles
 • Katydid
 • Lace bugs
 • Leaf beetles
 • Leaf-footed bugs
 • Leafhoppers
 • Leaf miners
 • Leafrollers
 • Leaf tiers
 • Lesser cornstalk borers
 • Lesser grain borers
 • Lice
 • Little house flies
 • Loopers
 • Lygus
 • Maize weevils
 • Mealybugs
 • Mediterranean flour moths
 • Melon worms
 • Merchant grain beetles
 • Mexican bean beetles
 • Midges
 • Millipedes
 • Mosquitoes
 • Mushroom flies
 • Nantucket pine tip moths
 • Navel orange worms
 • Nitidulids
 • Oak worms
 • Onion maggots
 • Oriental fruit moths
 • Peach tree borers
 • Pear psylla
 • Phorids Pickleworms
 • Pillbugs
 • Pine needle miners
 • Pine tube moths
 • Pine weevils
 • Plant bugs
 • Plum curculios
 • Plume moths
 • Potato aphids
 • Potato leafhoppers
 • Potato tuberworms
 • Psyllids
 • Range caterpillars
 • Redbanded leafrollers
 • Redhumped caterpillars
 • Red flour beetles
 • Rice weevils
 • Rusty grain beetles
 • Sap beetles
 • Saw-toothed grain beetles
 • Sciarids
 • Shield bugs
 • Silverfish
 • Skippers
 • Sod webworms
 • Sorghum midges
 • Sowbugs
 • Soybean loopers
 • Squarenecked grain beetles
 • Spittlebugs
 • Springtails
 • Squash beetles
 • Squash bugs
 • Squash vine borers
 • Stable flies
 • Stalk borers
 • Stink bugs
 • Strawberry mites
 • Strawberry weevils
 • Tabanids
 • Tarnished plant bugs
 • Tent caterpillars
 • Thrips
 • Ticks
 • Tomato hornworms
 • Tomato pinworms
 • Tortoise beetles
 • Tortrix
 • Tussock moths
 • Velvet bean caterpillars
 • Vinegar flies
 • Walnut caterpillar wasps
 • Webworms
 • Weevils
 • Whiteflies
 • Woolly bear caterpillars
 • Yellow striped armyworms
 • Yellow jackets

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI (6 THÁNG)

Cam, bưởi, chanh, táo, ổi, mít, nho, xoài, chuối, dừa, đu đủ, nhãn, vải, hồng xiêm,bơ, quýt, vú sữa, khế, cóc, thanh long, lê, mận, sơ-ri, cau, bòn bon, măng cụt, me, dứa, dưa hấu, sầu riêng, chanh dây, chôm chôm, kiwi, lựu, đào, …

Ngày
1
Sau 
30 Ngày
Sau 
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Sau
120 Ngày
Sau
180 Ngày
Tổng cộng

400 ml

400 ml

Lặp lại quy trình như ngày 1

800 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI – CÂY CÓ MÚI (6 THÁNG)

Bioferti ORGANIC PROBIOTIC NEMA™

Giai đoạn sau hoa và chuẩn bị đậu quả nếu côn trùng có dấu hiệu không thuyên giảm, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) của cây có múi rất dễ bị tấn công bởi các côn trùng gây hai giai đoạn phát triển và tăng trưởng. Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ bỗ trợ làm giảm sự khuếch tán của các loại côn trùng trong giai đoạn phát triển.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI – CÂY XOÀI (6 THÁNG)

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta

Ở giai đoạn bắt đầu ra hoa và kết quả, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) cây xoài rất dễ bị bị tấn công bởi các loại côn trùng gây hại giai đoạn phát triển. Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ  bỗ trợ làm giảm sự khuếch tán của các loại côn trùng gây hại giai đoạn phát triển.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI – CÂY XOÀI (6 THÁNG)

Ở giai đoạn cây thanh long bắt đầu ra hoa và kết quả, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) cây trồng dế bị tấn công nhất bởi giai đoạn tăng trưởng của các loài côn trùng gây hại, Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ bỗ trợ giúp làm giảm sự phát triển của của các loại sâu và côn trùng gây hại.

Xin lưu ý: đối với cây thanh long, để thể tối đa hóa việc làm giảm ảnh hưởng của sâu côn trùng ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ tăng trưởng của cây thanh long, khuyến khích áp dụng với liều 800 ml mỗi đợt áp dụng hoặc sẽ áp dụng như thông thường hai 400 ml, sau đó quan sát tiếp khoảng 20 – 25 ngày cho áp dụng thêm 400 ml nữa. Sản phẩm BOMX thông sản phẩm hữu vi sinh nên việc sản phẩm tác đồng sẽ chậm hơn so với các sản phẩm diệt côn trùng khác trên thị trường.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI – SẦU RIÊNG (6 THÁNG)

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta CÂY ĂN TRÁI – SẦU RIÊNG (6 THÁNG)

Khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) liều lượng của áp dụng thông thường như sau:

 • Đối với cây sầu riêng giai đoạn cây con đến khi trưởng thành, khuyến khích áp dụng sản phẩm mỗi 6 tháng vì giai đoạn này thân, lá, cành, và đài hoa dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng giai đoạn phát triển. Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ bỗ trợ giúp làm giảm sự phát triển của của các loại côn trùng gây hại không mong muốn.
 • Đối với các cây cho thu hoạch quả áp dụng sản phẩm theo yêu cầu chung của sản phẩm, áp dụng mỗi năm 1 lần ra hoa và kết quả.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY ĂN TRÁI – CÂY NHÃN (6 THÁNG)

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta CÂY ĂN TRÁI – CÂY NHÃN (6 THÁNG)

Giai đoạn đầu tăng trưởng và sau 20 – 30 ngày mà côn trùng không vẫn còn, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) cây trồng rất dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng gây hại. Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ  bỗ trợ giúp làm giảm sự phát triển của của các loại ôn trụng và sâu gây hại.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY LƯƠNG THỰC (120 NGÀY)

Lúa, ngô, …

Ngày
1
Sau
30 Ngày
Sau
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Sau
120 Ngày
Tổng cộng
400 ml400 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY LƯƠNG THỰC – CÂY LÚA NƯỚC (120 NGÀY)

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta CÂY LƯƠNG THỰC – CÂY LÚA NƯỚC (120 NGÀY)

Khuyến khích sử dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ trong giai đoạn bón thúc sau giai đoạn đón dòng 20 ngày nếu cần. Vì thực tế giai đoạn này là giai phát triển của các loại côn trùng nên chúng tấn cộng nhiều ở cây lúa. Việc áp dụng sản phẩm nhằm hạn chế khả năng tăng trưởng của côn trùng gây ảnh hưởn đến năng suất cây lúa.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY RAU ĂN LÁ (45 NGÀY)

Cải ngọt, cải thìa, cải ngồng, cải thảo, cải bẹ xanh, bắp cải, cải rỗ, xà lách, rau muống, bông cải …

Ngày 1 Sau 20 Ngày Sau 30 Ngày Sau 45 Ngày Tổng cộng
400 ml khi thấy có dấu hiệu còn sâu bệnh 400 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY RAU ĂN LÁ (45 NGÀY)

Ở giai đoạn cây ra rau ra lá, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) vì các loại cây ăn lá thông thường rất dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng gây hạ. Sản phẩm hữu cơ tác động vào côn trùng cái để vô hiệu khả năng sinh sản và giảm sự hoạt động của bộ cánh hoặc lớp giáp ngoài của các côn trùng gây hại.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ (90 – 100 NGÀY)

Rau ăn quảBí đỏ, dưa chuột, su su, mướp, ớt chuông, cà chua, đậu cove, đậu hà lan, đậu bắp, …

Rau ăn củKhoai lang, khoai mì, củ dền, củ cải, cà rốt, hành tây, khoai tây, …

Ngày
1
Sau
20 Ngày
Sau
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Tổng cộng

400 ml

400 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ (90 – 100 NGÀY)

Giai đoạn cây sau 20 ngày trồng và giai đoạn ra hoa, khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) vì cây rau củ/quả rất dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng gây hại, Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ bỗ trợ giúp làm giảm sự phát triển của của các loại côn trùng gây hại.

Xin lưu ý: đối với các cây rau lấy của quả, để có thể tối đa hóa việc làm giảm các loại côn trùng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của rễ và tăng trưởng của cây thanh long, khuyến khích áp dụng với liều 800 ml trong đợt sử dụng dầu tiên hoặc thể áp dụng 400 ml như thông thường , tiếp tục quan sát tiếp tục áp dụng lần 2 sau 20 – 25 ngày nếu côn trùng chưa thuyên giảm. Sản phẩm BOMX thông là sản phẩm hữu cơ nên việc sản phẩm tác đồng sẽ chậm hơn so với các sản phẩm diệt côn trùng khác trên thị trường.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY

Mía, lạc, đậu tương, bông, …

Ngày
1
Sau
30 Ngày
Sau
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Sau
120 Ngày
Tổng cộng
400 ml400 ml800 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY

Hồ tiêu, phê, điều, chè, cao su

Ngày
1
Sau
30 Ngày
Sau
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Sau
120 Ngày
Sau
180 Ngày
Tổng cộng
800 mlLặp lại quy trình như ngày 1800 ml

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY – CÂY TIÊU

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY – CÂY TIÊU

Giai đoạn ra hoa và giai đoạn hình thành hạt là 2 giai đoạn trọng điểm khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) vì thân, lá cành, và chuỗi hạt của cây rất dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng gây hại. Do đó việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ  bỗ trợ và kết hợp với các chuỗi vi sinh thực hiện đồng thời cùng các thành phần bổ sung dinh dưỡng hữu cơ sinh học làm giảm sự khuếch tán của các loại côn trùng gây hại.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta

CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY – CA CAO

BIOFERTI ORGANIC PROBIOTIC NEMA™ - liều lượng cho 1 hecta CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY – CA CAO

Giai ra hoa và giai đoạn kết hạt là 2 giai đoạn trọng điểm khuyến khích áp dụng sản phẩm Bioferti Organic Max™ (BOMX) vì rễ cây rất dễ bị tấn công bởi các loại côn trùng gây. Do đó, việc áp dụng sản phẩm BOMX với thành phầm sản phẩm hữu cơ bỗ trợ làm giảm nhiều sự khuếch tán của các loại côn trùng gây hại.

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta hoặc cho 1 chậu cây cảnh trung bình.

CÂY HOA / CÂY CẢNH ​

Áp dụng khi thấy có dấu hiệu côn trùng tấn công
1 ml/chậu
Hoặc 400 ml/hecta

BIOFERTI ORGANIC MAX - liều lượng cho 1 hecta hoặc cho 1 chậu cây cảnh trung bình.

BÃI CỎ / SÂN GOLF

Ngày
1
Sau
30 Ngày
Sau
60 Ngày
Sau
90 Ngày
Sau
120 Ngày
Sau
180 Ngày
Tổng cộng
400 mlLặp lại quy trình như ngày 1400 ml