BioFertiᵀᴹ – BIOMIST

Phân bón lá hữu cơ hỗ trợ chu trình cộng sinh ở cây trồng, chuyển hóa CO2 thành C và O2. Hỗ trợ cây trổ hoa nhiều từ đó tăng hiệu quả thụ phấn. Dinh dưỡng được bón trực tiếp vào lá, nơi có các lỗ khí không mở rộng, kết hợp với ánh sáng mặt trời sẽ giúp lá cây quang hợp hiệu quả hơn, từ đó giúp chuyển hóa và tổng hợp dinh dưỡng thành glucose để nuôi lá và cây; vừa giúp phát triển hệ sinh thái vi sinh vật nhiều và đa dạng hơn.

Sản phẩm BIOMIST được bón trên lá giúp tăng sức khỏe cho cây trồng và tăng khả năng đậu trái. Kích thích và tăng hiệu quả quá trình trao đổi sinh hóa và sinh lý ở cây trồng. Đồng thời, sản phẩm giúp thúc đẩy sự phân chia các tế bào, quá trình nẩy mầm, tăng khả năng quang hợp, điều tiết enzyme, tăng khả năng chống chịu tốt, thúc đẩy quá trình ra hoa, đậu trái, và làm tăng chất lượng nông sản. Giúp cây trồng sinh trưởng mạnh, phát triển chồi, cứng cây, chắc cành, phát cành tốt. Năng ra trái, trái đồng đều. Năng ra lá và tăng cường quang hợp. Hạn chế rụng trái. Hiệu quả trên tất cả cây trồng (trái, củ, hạt).

 Lợi ích sản phẩm:

  • Tối ưu hiệu suất quang hợp từ các lỗ khí không mở rộng và tăng hàm lượng chất diệp lục
  • Hỗ trợ chuyển hóa Nitro và Carbon trong không khí trở thành nguồn thức ăn cho cây
  • Thúc đẩy ra lá, ra hoa và tăng sức sống sớm của cây con
  • Bổ sung enzyme sinh học để tổng hợp axit nucleic, protein, vitamin và đường
  • Hỗ trợ chống stress trong điều kiện môi trường bất lợi
  • Cải thiện chất lượng và tăng trưởng của cây trồng
  • Cải thiện hiệu quả hấp thu và vận chuyển năng lượng và chất dinh dưỡng thực vật
  • Giúp cây cứng cành, đâm chồi nhiều và khỏe

BIOFERTI PRODUCTS